Kodu > Teistes keeltes > Sisu

4,4-bis (4-aminophenoxy) summa difenüül BAPS

Dec 08, 2016

ชื่อผลิตภัณฑ์: 4,4-Bis (4-aminophenoxy) summa difenüül
ชื่อชื่อย่อ: BAPS
BAPS บทความภาพ:. โมโนเมอร์ solverp
CAS เลขที่ 30203-11-3
น้ำหนักโมเลกุล: 432.49
จุดหลอมเหลว: 132-135 ℃
ลักษณะ: ผงสีขาว
ความบริสุทธิ์: 99.0% ≧
การใช้งาน:
ธ เธเธฃ, อีพอกซีเรซินเตรียมตัวแทนการบ่มที่ดีมีความแข็งพื้นผิวที่ทนต่อความร้อนจะเพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงคุณสมบัติของโครงสร้างของระบบอีพ็อกซี่เรซิ่นและอาจลดอุณหภูมิพอลิเมอ