Kodu > Teistes keeltes > Sisu

Silikoonpolümeeriv lahutatav membraan

Sep 08, 2017


Полисилоксан представляет собой каучукоподобный полимер, который играет решающую роль в растворимости газа при разделении газа и имеет высокий коэффициент газопроницаемости, но его коэффициент разделения является низким. Полімид, как правило, имеет високий коэффициент разделения, но имеет тенденцию иметь сравнительно низкий передаточный коэффициент, объединяющий два для достижения дополнительного эффекта.

Schauer ja teised Uuriti gaasi jaotust polüisiloksaanide ja polüimiidide blokk-kopolümeeride vahel. При уменьшении содержания силоксана коэффициент проницаемости, очевидно, уменьшается, а коэффициент разделения постепенно увеличивается. Из коэффициента разделения видно, что сополимер имеет по существу свойства полисилоксана при содержании силоксана 17%. On selge, et on olemas omavahelise ümberkujundamise protsessi vahel 17 ja 15% silikooni sisaldus. Sopoliimer konverteerib pidevasse faasi, kasutades pideva faasi siloksaani, mis omakorda viib pidevasse faasi, mis põhjustab avarat muutust läbipaistvuse.