Kodu > Teistes keeltes > Sisu

จนถึงขณะนี้มีความน่าเชื่อถือเพียง ธ เธเธฃ

Feb 06, 2017

จนถึงขณะนี้มีความน่าเชื่อถือเพียง ธ เธเธฃ Solver โรงงานสามารถผลิตใยสังเคราะห์อนุภาคเทอร์โมเรซิ่น!

แอพลิเคชัน: ความหลากหลายของการผลิตชุดของการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ทนต่ออุณหภูมิสูง (คุณสามารถเปลี่ยน PL450C Mitsui®)

ประโยชน์: ง่ายและการรักษาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ชิ้นส่วน

ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของการฉีดขึ้นรูปที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแม่พิมพ์สม่ำเสมอดีกว่า

เหมาะสำหรับการผลิตมวลและชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีความแม่นยำ