Kodu > Teistes keeltes > Sisu

Metallide valmistamise matemaatika

Apr 11, 2017

Métodos generales
En poliitikameetmed, mis võivad olla otseselt mõnevõrra otseselt või kaudselt seotud, on kahtlemata poliitilised sammud ja solidaarsus homogeensuses, mis on seotud distsipliini loomisega. Finalmente, imidación, tavaline tsükli térmico, lugeda ja materjali híbrido de poliimida-metal.
Polimerización in situ
Ebakindel metalli segu on disalliv, kuid ei ole lahutamatu polariseaduse tõttu, mis on seotud mõne politseisisese soolise võrdõiguslikkuse küsimusega, kuid ei ole lubatud. Para algunos sistemas, este método puede mejorar el efecto dopante. Además, en el dianhídrido, diamina monómero fase gaseosa de coproducción polimerización dopado también se puede obtener película híbrida.
Dopaje por reacción
El dopante metálico se toodetakse in situ una reacción química en solución. Seejärel eemaldage segu DMF-is ja eemaldage polüamiid polümeerist, milleks on heksafluoroäädikhape, mis on valmistatud Ag-kujul, mis võib põhjustada suuremaid probleeme. El dopante inestabiilne H3FeCl6 seob reaktiivi keskkonnas Fe (acac) 3 HCl-ga. Vanemad on ennekõike varakult rekonstrueerinud ja kasutavad NaBH4 a los iones metálicos en elementos metálicos.