Kodu > Teistes keeltes > Sisu

Membrana de separación de gaas y de alambre

Jun 27, 2017

Poliimida que contiene silicio

Menudo viideteks on siloxano polümeerid, mis on kaitstud kemikaalide silikooniga, mis pärinevad patentidest 1961. aastal. Tutvustatakse ja õpetatakse siloxano ja polüamiidiga polüamiidist ja traatribadest. Hea metalli, silikooni, ITO ja matemaatika keskkond on leelist sõltuvad, vähendavad laengut, aitavad kaasa keskkonna paranemisele, aitavad kaitsta keskkonda, aitavad kaitsta keskkonda ja aitavad kaitsta keskkonda, aitavad kaasa looduslikele ja solubiliseeruvatele omadustele. Kasutatav kasulikkust võib kasutada ka graafikatööstuse ja tööstusettevõtete mikroelektroonilise sisseseade jaoks. También se utiliza para las membranas de la separación del gas y el material del aislamiento del alambre y del cable.