Kodu > Teistes keeltes > Sisu

Lisateavet PTFE-st?

May 11, 2018

ផលិតផល PTFE ត្រូវ បាន គេស្គាគ ល់ ផង្ររ ថា ជា Teflon ឬ្្លាសសទិចចជ kopolümeer ៃ monomeere tetrafluoroetüleen. វា មាន គុណសម្បត្ត តិ ដូចាខក្រោោ:

1 Kasutamistingimused: Kasutamistingimused | Kasutamistingimused | Kasulikud lingid | ល. គ្ម្ា សម្ឥទធិធិ ល លើា ទេ.

2 põhioskused: Lisage põhiandmed 400-le inimesele. Lisateavet PTFE-i kohta leiate lisateavet lehekülgedelt-200-le 300-le inimesele.

3 Täiendav teave - Veebisait: PDF-failid Lisateavet PTFE-failid Kasutusjuhendid Kasutusjuhend Sisukaart Sisukaart Sisujuht

4 Täiendav teave: Lisateavet PTFE-failide kohta vt allpool. 0.02 vaatamist 1/40.