Kodu > Teistes keeltes > Sisu

PTFE สำหรับ ที่ ทำให้ ฟิล์ม PTFE เป็น เรื่อง ยาก

Sep 14, 2018

ฟิล์ม Polütetrafluoroetüleeni เป็น วัสดุ พอ ลิ เม อ ร์ สังเคราะห์ ที่ ใช้ อะตอม ไฮโดรเจน ทั้งหมด ใน โพ ลิ เอ ทิ ลี น ที่ เติม ฟลูออรีน วัสดุ นี้ ทน ต่อ กรด และ เบส และ ตัว ทำ ละลาย อินทรีย์ ต่างๆ และ เกือบ จะ ไม่ ละลาย ใน ตัว ทำ ละลาย ทั้งหมด มี ข้อมูล Veebisait Veebisait Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebileht Veebipartnerlus Veebipõhine Veebileht

PTLF-i filmi auhind

ฟิล์ม Polytetrafluoroethylene หรือ ที่ เรียก กัน ทั่วไป ว่า เป็น Plastic King ถูก ปั้น เป็น แผ่น เปล่า โดย เรซิน Polütetrafluoroetüleeni เรซิน ฟิล์ม ที่ ทำ ด้วย การ พลิก เป็น ฟิล์ม ที่ ไม่ ได้ มุ่ง เน้น ฟิล์ม ที่ ไม่ ได้ มุ่ง เน้น จะ ถูก จัด เป็น แผ่น ฟิล์ม ชนิด PTFE แบบ ทิศทาง และ กึ่ง เชิง พาณิชย์ ประสิทธิภาพ ของ ผลิตภัณับ์: ใิล์ม PTFE มี ความ แข็งแรง สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ บอร์ด

ฟิล์ม PTFE เหมาะ สำหรับ อิ เล็ก ท ริก ตัว เก็บ ประจุ ฉนวน ชั้น พิเศษ ฉนวน ลวด ฉนวน ไฟฟ้า อุปกรณ์ และ ปะ เก็ น ปิด ผนึก และ ยัง สามารถ ใช้ สำหรับ เทป ที่ ไม่ ติด เทป กาว ปิด ผนึก และ วัสดุ ฉนวน ความ ร้อน