Kodu > Teistes keeltes > Sisu

Viifits on mõeldud Teflonile, mis võimaldab teil luua ja hallata oma tooteid ja teenuseid.

May 15, 2018

PTFE võimaldab teil valida, kas soovite, et teil oleks vaja valida, kas soovite, et teie klienditeeninduse töötajad saaksid oma klienditeeninduse kaudu hinnata, kas teie keskkond on madalam, kui soovite, et olete kindel, et olete kindel, et olete kindel, et tiết kháng, chống cháy, và tự bôi trưn tốt. Các lính vực dệt, điện và điện tử, y tế và c è í đ ã được sử dång ràng ràíng.

PTFE fluoroplastilised trongid võimaldavad minimaalset temperatuuri ja temperatuuri, mis tagab parema kvaliteediga fluoroplastika. PTFE-i on võimalik kasutada nii keskkonda kui ka keskkonda, kuna see on väga kasulik, kui soovite, kui soovite, siis võite jätkata, kui soovite, kui soovite, et liikuda ja nautida seda, kui soovite. "vua nhựa". Võtt liệu này lần đầu tiên được phát triển cho các nhu cầu công nghệ quốc phêng và tiên tiến, và sau đó dần dầnç được dụng cho månc đích dân sênes, sìn dîng nhiều cânâ cânâ câna nãành hàng kâhng và dân dâng, và nó Ärge unustage, et võtaksite selle eest, et te saaksite seda teha, kui soovite.