Kodu > Teistes keeltes > Sisu

Zastosowanie politetrafluoroetylenu w energia

Sep 28, 2017

Materiały politetrafluoroetylenowe wytworzone z produktu zawsze były "plastikowym królem", nie nazwą Langdexu, ponieważ materiał PTFE ma doskonałą wydajność jest w energetyce wiatrowej, słonecznej i cieplnej lub w energetyce Popyt ma niezastąpioną rolę.

Wraz z pogłębianiem globalnego, zrównoważonego rozwoju energia wiatrowa staje się najważniejszym czynnikiem rozwoju energetyki odnawialnej. Powłoka ZEFFLE zastosowana na ostrzach ma słupach turbin wiatrowych skutecznie kroonilise liście ma słupy przed wiatrem, bryzą morską ma promieniowaniem ultrafioletowym ze względu na dobrą odporność na warunki atmosferyczne, ścieranie i korozję. Oczekiwana pikkus życia.