Kodu > Uudised- & teadmiste > Sisu

Vahelduv kopolümeer

Oct 31, 2018

Polüimide kopolümeerid

Polüimide kopolümeeridel on juhuslikud kopolümeerid, vahelduvad kopolümeerid ja plokk-kopolümeerid. Kui polümeeri sünteesitakse AA ja BB tüüpi monomeeridega, vastab kopolimiid kahe või enama dianhüdriidile ühe või enama diamiiniga. Või kahe või enama diamiini koos ühe või enama polümeeriga, mis on saadud dianhüdriidide polükondenseerimisel. Erinevate komponentide makromolekulaarset ahelat jaotatakse juhusliku kopolümeeriga võrreldes. Kui erinevaid komponente võrreldakse vahelduva kopolümeeri makromolekulaarsetes ahelates rangelt ja korrektselt. Seni teadaolevad kopolümiidid on valdav enamus endisest ja vähem viimati nimetatud näitel. Makromolekulaarses ahelas jaotatakse võrreldes plokk-kopolümeeriga erinevad struktuurid polümeeri segmentide kujul. Juhuslikud kopolümeerid järgivad kopolümeeri üldisi omadusi sünteesil ega erilist.