Kodu > Uudised- & teadmiste > Sisu

Kütuseelementide membraanimaterjal

Apr 20, 2017

Materjali kui kütuseelemendi eraldaja jaoks tuleb täita järgmisi nõudeid:

1. Hapniku ja vesiniku või muude materjalide nagu metanoolil peaks olema madal läbilaskvus.

2. Selleks, et moodustada pidev hüdrateeritud ioonifaas membraani ühelt küljelt teisele, on see kõrge vette paisatavus.

3. Kõrge juhtivuse saavutamiseks temperatuuril 50 ° C peab membraanil olema piisav ioonvahetuse maht.

4. Membraanil peab olema tugev keemiline ja mehaaniline stabiilsus karmides aku tingimustes.

5. Katalüsaatori osakese pinnale on lihtne moodustada pidev kile.

6. Mõistlikud kulud.