Kodu > Uudised- & teadmiste > Sisu

In situ polümerisatsiooni doping

Apr 11, 2017

Üldised meetodid

Polüimide eelkäijast lisatakse enamikel juhtudel homogeenset lahust saamiseks polüamiinhappe lahusele metallipulber ja lahus moodustatakse filmi. Lõpuks, imidiseerimine, tavaliselt termiline tsükkel, annab polüimiid-metalli hübriidmaterjali.

In situ polümerisatsiooni doping

Metallist mitmesugune aine lahustatakse esmalt aprotoonses polaarses lahustis ja seejärel viiakse selle lahuse polükondensatsioon, et saada leelistatud polüamiinhappe lahus. Mõnede süsteemide puhul võib see meetod dopingu mõju parandada. Lisaks sellele võib dianhüdriidi, diamiini monomeeri gaasifaasi kahekordse ladestumise polümerisatsiooni dopingu saada ka hübriidkile.

Reaktsioonide doping

Metalldopenti toodetakse in situ lahuse keemilises reaktsioonis. Näiteks ei saa mõnda hõbeda soola lahustada DMF-s või polüamiidhappega toodetud geelis, lisades heksafluoroatsetüülatsetooni, moodustades Ag, saate ülalnimetatud probleemidest ületada. Ebastabiilne dopant H3FeCl6 saadakse ka Fe (acac) 3 reaktsioonil HCl-ga. Mõnikord legeeritakse, lisades redutseerivat ainet, näiteks NaBH4, metalliioonideks metalli elementideks.