Kodu > Uudised- & teadmiste > Sisu

Ränne ja agregaat põhjustab mitmekihilist jaotust ja suurt osakeste põlvkonda

Apr 13, 2017

Polüimide-metalli hübriidide faaside eraldamine ja hübriidi jaotus ja osakeste suurus erinevad erinevate hübriidsüsteemide ja erinevate hübriidprotsesside poolest. Mis puutub hübriidi jaotamisse, siis on olemas kahte jaotustüüpi: üks on homogeenne jaotus ja hübriid on isotroopsed. Teine on heterogeenne jaotus, hübriid on anisotroopsed, kaasa arvatud mitmesugune mitmekihiline struktuur. Esimene on sageli mikrofaaside eraldatud, viimane põhjustab sageli suurte osakeste moodustumist. Metallid, metalloksiidid jms on oma olemuselt kokkusobimatud polüimiididega ja toimub faaside eraldamine. Ränne ja agregeerimine toovad kaasa mitmekihilise jaotuse ja suurte osakeste genereerimise. Kuumtöötluse ajal kiputakse migreeruma hübriidset temperatuuri gradient ja lahusti aurustamine. Kuid rännet piiravad ka muud tegurid. Näiteks metalli dopandi stabiilsus ja polümeeri vastasmõjuaste. Kui metalli dopandi stabiilsus on nõrk, tugev kokkupuude polüamiinhappega ja muu. Metalldopanti ei saa liigutada, et see lagunebuks metalli või metallioksiidina ja mikrofaasi eraldamise teel polüimiid-substraadi fikseerimisega.