Kodu > Uudised- & teadmiste > Sisu

Polümeeri adhesioon polümeeridele

Aug 31, 2017

Polüimiidi adhesioon polümeerile on suunatud peamiselt polüimiidi enda adhesioonile ja epoksüpõhise polümeeri adhesioonile. Eriti trükkplaatide valmistamiseks on polüimiidkile peamine kasutamine ka liimikihi ja vaskfooliumi kihi ning saadud sideme abil. See eeldab polüimiidkihi ja liimaine vahelist head adhesiooni, kus koore tugevus on vajalik umbes 10 N / cm saavutamiseks. Kasutatavad liimid on epoksü- ja isegi akrüülpolümeerid, kuid nende liimide kõrge kuumakindluse tõttu on sageli raske neid kasutada temperatuuril 70 ° C. Seega muutuvad üha kiiremini nõuded soojuskindlatele liimidele, eriti polüimiidliimidele .

Polümeeri adhesioon polümeerile saavutatakse makromolekuli sidestamise kaudu liidese difusiooni teel.

Polüimide sisaldus polüimiidide determinantide adhesioonis on:

1. Polüamiinhappe levik läbi liidese.

2. Kaks kihti kile kuivatamise süsteemi.

3.Liigendi molekulaarstruktuur ja agregeerumisolek pärast imidiseerumist.