Kodu > Uudised- & teadmiste > Sisu

Anorgaaniliste hübriidmaterjalide termiline stabiilsus on üldiselt kõrgem kui puhaste polümeeride puhul

Apr 05, 2017

Polüimide-anorgaaniliste hübriidmaterjalide termiline stabiilsus on üldiselt kõrgem kui puhaste polümeeride korral. SiO2 sisalduse suurenemisega suureneb polüimiidi lagunemistemperatuur. Kuna faaside eraldamine on paranenud, on termiline stabiilsus paranenud. TiO2 hübriidide puhul on siiski vastupidine.

Anorgaaniliste materjalide soojuspaisumistegur on tavaliselt väike, seega võib hübridiseerimine vähendada polüimiidi termilise laienemise koefitsienti. Näiteks kui SiO2 sisaldus suureneb, väheneb hübriidide soojuspaisumistegur lineaarselt. 2% vilkust sisaldavate polüimiid-hübriidide soojuspaisumistegurit saab vähendada 60% võrra. Kuid vastupidiselt olukorrale, nagu näiteks SiO2 aerogellide polüimiidi sisseviimine, kuid soojuspaisumistegur on enam kui kahekordistunud. Polüimide-polüsiloksaani hübriididel on polüisiloksaani kõrgema soojuspaisumise koefitsiendiga termiline paisumise koefitsient kui polüimiididel.